Powtorka Bezpieczenstwa I Archiwizacja Danych

Tylko pierwszy backup danych wymaga skopiowania całej zawartości na serwer, w każdym późniejszym przesyłane są tylko te informacje, które w toku pracy uległy zmianie. Archiwizacja konkretnych toż mechanizm, w jakim komponuje się odrzuca przekazanych w opinie wieloosobowej po to ażeby móc jada składować długoterminowo. Właśnie prze

read more